XIII Mega Biba

XIII Mega BIBA 12-16 sierpnia 2016 roku

BIBA to jedyna tego formatu impreza latino w Polsce – nie spotykamy się tu na warsztatach, nie oglądamy pokazów – tylko tańczymy. Dopóki świeci słońce, tańczymy w słońcu, kiedy zachodzi, schodzimy z plaży i my – ale muzyka gra non stop i impreza trwa bez przerwy!

Miejsce – PLAŻA w Brzeźnie (Gdańsk) wejście nr 52 przy molo !!

Od 24 lipca do 10 sierpnia br.
cena indywidualna 200 zł
cena grupowa 180 zł (od 15 osób)

Zapisy – biba.poland@gmail.com
Muszą zawierać:
– imię i nazwisko
– miasto zameldowania
– nr telefonu – kontaktowy
– adres mail

-opcjonalnie: nazwa grupy

Wpłaty indywidualne:

Wpłaty z podaniem nazwiska w tytule na konto: 75-1240-1242-1111-0010-1309-1580 Salsa Club Paweł Dylewski ul. Smugowa 9A 80-299 Gdańsk

Wpłaty grupowe:

Wpłaty z podaniem nazwiska oraz nazwy grupy w tytule na konto: 75-1240-1242-1111-0010-1309-1580 Salsa Club Paweł Dylewski ul. Smugowa 9A 80-299 Gdańsk

Uwaga!!!! Zakupione w „ciemno” passy nie podlegają: zwrotom, przekazaniem innym osobom, odsprzedaży oraz refundacji. Nie są zaliczane do sprzedaży grupowej !!!

http://www.megabiba.pl/


XIII Mega BIBA 12-16 August 2016

BIBA is the only latino party of this kind in Poland. We don’t attend any workshops nor watch shows – we just dance. When the sun is shining, we dance on the beach, when the sun goes down, we go too – to the club, where we continue dancing. The music and the party does not stop!

Place – at Brzezno BEACH (Gdańsk) Entrance No. 52, next to the pier !!
From 24 July until 10 August.
Individual price 50 EUR
Group price 45 EUR (at least 15 people)

Registration: via sending email to biba.poland@gmail.com
Please include:
– first name and last name
– Town check-in
– Phone number – Contact
– e-mail address

– optional: group name

Individual payments:

Payments (with your names in the title) to the account IBAN: PL75-1240-1242-1111-0010-1309-1580 Salsa Club Paweł Dylewski ul. Smugowa 9A 80-299 Gdańsk
SWIFT: PKOPPLPW75124012421111001013091580

Group payments:

Payments (with your names and group name in the title) to the account IBAN: PL75-1240-1242-1111-0010-1309-1580 Salsa Club Paweł Dylewski ul. Smugowa 9A 80-299 Gdańsk
SWIFT: PKOPPLPW75124012421111001013091580

Warning!!!! When purchased, the „blind” passes cannot be returned, transferred to other persons, resold or refunded. They are also not included in the sales for groups !!!

http://www.megabiba.pl/

Komentarze zostały zablokowane.