Regulamin karty Multisport / FitProfit

ZASADY KORZYSTANIA Z KART Multisport/FitProfit
1.Kartę MultiSport i FitProfit należy okazać wraz z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem w recepcji klubu przed wejściem na zajęcia.
2.Przy zapisach na kurs tańca, użytkownicy kart MultiSport, FitProfit oraz OK System zobowiązani są do wpłacenia kaucji w wysokości 60 zł za 1 osobę na wybrany przez nich kurs. W przypadku większej ilości kursów kaucje wpłaca się oddzielnie na każdy z kursów, ale maksymalnie na trzy kursy (pozostałe kursy są dostępne bez kaucji).
3.Kursant zobowiązany jest uprzedzić ( telefonicznie, mailowo lub osobiście) recepcję lub instruktora o ewentualnej nieobecności na „zarezerwowanych” zajęciach , na minimum 36 godzin przed zajęciami. W innym przypadku z kaucji pobierana zostaje kwota 20 zł za każdą nieobecność. W przypadku gdy takich nieobecności jest trzy, kursant musi ponownie uiścić kaucję.
4.Kaucja za kursy może być wpłacona w klubie lub przelewem na konto.
5.W przypadku przelewu posiadacz karty zobowiązany jest do wysłania e-mailem potwierdzenia wpłaty wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail – jeśli inny) na adres kursy@salsaclub.pl.
6.Po zakończonym kursie kaucja jest zwracana lub przepisywana na wybrany nowy kurs.